1. Fizess a Visa kártyáddal egy érintéssel a FIFA Világbajnokság ideje alatt!

2. Töltsd fel a vásárlásod bankkártya bizonylatáról készült fotót!​

3. Nyerd meg a napi 100 szuper ajándék egyikét!

BIZONYLAT FELTÖLTÉSE
Open Overlay

Hivatalos játékszabály és adatkezelési szabályzat

 1. A játék szervezője:
 2. „Fizess Visa kártyáddal, és nyerd meg a több ezer Visa FIFA világbajnokság ajándék egyikét, a Visa-nak köszönhetően!" elnevezéssel a Visa Europe Services , LLC. - Delaware államban bejegyzett társaság (Amerikai Egyesült Államok) egyesült királyságbeli fióktelepe (nyilvántartási szám: BR007632), amelynek székhelye: 1 Sheldon Square, London W2 6TT, Egyesült Királyság, és Visa Europe Services LLC Magyarországi Kereskedelmi Képviselete (székhelye: Budapest 1117 Október 23. utca 8-10. Hungary, Cégjegyzékszáma: 01-12-074156) a továbbiakban „Szervezők", a nem vállalati Visa kártyával vásárlók számára nyereményjátékot hirdet, a továbbiakban „Játék". A Játék lebonyolítója az MMS Communications Hungary Kft., amelynek székhelye: 1037 Budapest, Montevideo utca 10., és az A4C Marketing Kft., amelynek székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 2., a továbbiakban „Lebonyolítók".

 3. A Játékban résztvevő személyek, részvételi jogosultság:
 4. A Játékban részt vehet minden nem vállalati Visa kártyával, állandó, bejelentett magyarországi lakóhellyel, és érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, 18. életévét betöltött nagykorú, cselekvőképes magyar állampolgár - természetes személy, aki

  • a Játék időtartama alatt bármely Magyarországon található kiskereskedelmi forgalomban, legalább egy alkalommal, legalább 500 Ft értékben nem vállalati Visa kártyával vásárol, majd
  • a visa.hu/promociok/vbjatek oldalon, a továbbiakban: „Weboldal”, előbb megadja a vásárlás adatait és feltölti a nem vállalati Visa bankkártyás fizetését igazoló szelvényről készített fényképet, a továbbiakban: „Pályázat”, majd nyertesség esetén regisztrál, megadja további személyes adatait (az 4. pontban részletezve) a továbbiakban fentiek együttesen „Játékos”.

  A Játékban a Lebonyolító és a Szervező dolgozói, valamint ezen személyek (Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti) közeli hozzátartozói, továbbá minden olyan Játékos, aki a személyes adatok megadásakor nem a valóságnak megfelelő, személyazonosító igazolvánnyal igazolható személynevet vagy lakcímet ad meg, érvényesen nem vehet részt.

 5. A Játék időtartama:
 6. A Játék 2018. június 15. 12:00:00 órától – 2018. július 15. 23:59:59 óráig tart.

  A Szervező a Játék idejét 31 db napra, részidőszakra bontja. Ezek minden nap 17:00:00 órától, másnap 16 óra 59 perc 59 másodpercig tartanak. (kivételt képez az utolsó nap, amikor csak 23:59:59 mp-ig tart)

  A vásárlásoknak a fenti időtartamban kell megtörténniük.

  A Pályázatok beérkezésének 2018. július 15. 23:59:59 óráig kell megtörténniük.

  A Játék időtartamától eltérő időben történt vásárlásokkal a Játékban nem lehet részt venni. Az ezen időszak előtt és után beérkezett Pályázatok érvénytelennek tekintendők.

  A Pályázatok beérkezési időpontjának meghatározásául a Játék szerverére történő beérkezési időpont az irányadó.

 7. Játékban való részvétel menete:
 8. Egy Játékos a fenti pontokban részletezettek szerinti vásárlásával a következő módon küldheti be Pályázatát a Játékra.

  4.1 Pályázat beküldés

  A Weboldalon megadja az alábbi adatokat:

  • saját e-mail cím
  • a vásárlásának dátuma (hónap, nap)
  • a Visa bankkártyás fizetést igazoló tranzakciós nyugtáról az engedélyszám, amely 6 karakterből, jellemzően számokból és/vagy betűkből áll és nem tartalmaz speciális karaktereket
  • a vásárlás Visa bankkártyás fizetését igazoló tranzakciós nyugtáról készített fénykép (melyen a szelvény teljes terjedelmében, olvasható módon látható, JPG, PNG formátumban, maximum 4MB méretben) feltöltése
  • a beküldési folyamat végén a Játékosnak el kell fogadnia jelen Játék játékszabályát és hozzá kell járulnia személyes adatainak az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerinti kezeléséhez.

  4.2 Minden Pályázatbeküldés eredményéről képernyő üzenetet kap a Játékos, arról, hogy fogadtuk Pályázatát. A nyertes Játékosnak a nyereményhez külön regisztrálnia kell, hogy a nyereményét érvényesíthesse. Azaz a nyeremények átvétele regisztrációhoz kötött. Ezt egy e-mailben kapott linkre kattintva teheti meg a 4.3. pontban leírtaknak megfelelően.

  4.3 Nyertesség esetén, Regisztráció

  A Játékosnak minden nyereményhez külön regisztrálnia kell, hogy a nyereményét érvényesíthesse. Azaz a nyeremények átvétele regisztrációhoz kötött.

  A regisztráció során a Játékosnak meg kell adnia a valóságnak megfelelő:

  • személy nevét (hivatalos okmánnyal igazolható – teljes vezetéknév, keresztnév)
  • e-mail címét (ismételten)
  • magyarországi telefonszámát
  • irányítószámát
  • település megnevezését
  • postázási címét (utca neve, közterület megnevezése, házszám, emelet, ajtó)

  Minden regisztráció befejezését követően képernyő üzenetben kap értesítést a Játékos.

  4.4 Általános információk a részvételt illetően:

  A vásárlást igazoló bizonylat fényképe kizárólag egy érvényes Pályázatban küldhető be.

  Egy Játékos egy napon (17:00-16:59) csak egy érvényes Pályázatot küldhet be, azaz egy napon maximum egy nyereményre jogosult.

  Egy Játékos több Pályázattal is részt vehet a Játékban, amennyiben a Játék időtartama alatt többször vásárol Visa kártyájával, legalább 500 forintértékben, és egy-egy Pályázatban elküldi az egyes vásárlások megfelelő adatait.

  Ha több Pályázatot tölt fel a Játékos a Weboldalra, minden egyes alkalommal meg kell adnia a 4.1. és nyertesség esetén a 4.3. pontokban meghatározott összes adatot.

  Egy Pályázatban csak egy vásárlás adatai küldhetők be.

  Egy Játékos kizárólag egy e-mail címmel vehet részt a Játékban. Kizárható (akár a nyertességről történő értesítés kézhezvételét követően is) az a Játékos, aki eltérő adatokkal és/vagy egynél több e-mail címmel vagy telefonszámmal küld be Pályázatot a Játékra.

  Egy e-mail cím és egy telefonszám csak egy Játékos által adható meg érvényesen.

  A vásárlást igazoló bizonylat eredeti példányát 2018. szeptember 30-ig meg kell őrizni, mert nyertesség esetén az eredeti vásárlási bizonylat bemutatása szükséges lehet.

  A Szervező és Lebonyolító jogosult a Játék közben is valamennyi eredeti bizonylatot bekérni a Játékosoktól, melyeknek a felszólítást követően 7 napon belül be kell érkeznie. Postai cím: A4C Marketing Kft. (1461 Budapest, PF. 71.).

  A Játékban csak magánszemélyek vehetnek részt. Vállalati VISA kártyával nem lehet részt venni a Játékban.

  A Játékban csak olyan vásárlások vehetnek részt, amelyekről a vásárlás során bizonylat került kiállításra. A Játékban nem lehet részt venni a számlás vásárlásokkal, így az interneten keresztül történő vásárlásokkal sem.

  A Pályázatbeküldést nem szükséges a vásárlás napján megtenni, azonban a sorsoláson csak a legkésőbb 2018. július 15-én, 23:59:59-ig beérkezett Pályázatok vesznek részt.

 9. Nyertesmegállapítás mechanizmusa:
 10. Naponta az első 100 érvényes Pályázat nyer. (17:00:00 órától, következő nap 16:59:59 percig tart egy nap, kivéve az utolsó napon, amikor csak 23:59:59 percig tart)

  A Játékban a naponta megnyerhető 100 db nyeremény kiosztása előre meghatározott sorrend szerint történik.

  A Játék a linken megadott sorszámokhoz minden egyes Pályázatnak a Játék szerverére történő beérkezési sorrendjét társítja.

  Egy Pályázattal csak egy nyeremény nyerhető meg.

  Az adott napon esetlegesen ki nem osztott nyeremények automatikusan a következő napon kerülnek kiosztásra. (azaz pl. ha egy adott játéknapon 60 Pályázat érkezik be, akkor a következő napon kerülnek először kiosztásra először az előző napi 61-100 sorszámú nyeremények, majd a következő napi 1-100 sorszámú nyeremények.

  A nyertesek csak érvényes Pályázato(ka)t beküldő Játékosok közül kerülhetnek ki.

  A Pályázat beérkezési időpontját illetően a Játék szervere által rögzített időpont az irányadó.

  A nyertesek listája – név és helységnév - a sorsolást és érvényesítést követően a visa.hu/promociok/vbjatek oldalon elérhetővé válik, melyhez a Játékos a jelen Játékban való részvétellel automatikus és feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulását adja.

 11. Nyeremények:
 12. A Játék teljes időtartama alatt az alábbi nyeremény nyerhetők meg az 5. pontban leírt sorrendnek megfelelően.

  Napi nyeremények:
  5 db Adidas Telstar labda replika, a Játék ideje alatt mindösszesen 155 db
  30 db Kártyatok, a Játék ideje alatt mindösszesen 930 db
  20 db Mini hűtőtáska, a Játék ideje alatt mindösszesen 620 db
  10 db Powerbank, a Játék ideje alatt mindösszesen 310 db
  25 db Kulacs, a Játék ideje alatt mindösszesen 775 db
  10 db Sporttáska labdatartóval, a Játék ideje alatt mindösszesen 320 db

 13. Nyeremények átadása, illetve átvétele:
 14. A nyeremények átadását megelőzően a Szervező a Lebonyolítón keresztül ellenőrzi a jelen játékszabályban meghatározott feltételek fennállását.

  A nyertes Pályázat ellenőrzésének eredményéről a Lebonyolító tájékoztatja a nyertest. Amennyiben azt megfelelőnek találta, úgy a Lebonyolító a Regisztráció során megadott címre postázza a nyereményt.

  Amennyiben a nyertes nem jogosult a nyereményére (pl. nem rendelkezik magyarországi lakóhellyel, nem igazolja a legalább 500 Ft értékben Visa kártyás vásárlását, eltérőek a Pályázatban megadott adatok az eredeti Visas vásárlási bizonylaton szereplő adatoktól), úgy a nyertes elveszti a nyereményre való jogosultságát és a sorrendben következő (101., 102. stb.) tartaléknyertes válik nyertessé és kap e-mail kiértesítést a nyertessé válásáról.

  A Lebonyolító 2 alkalommal e-mailben próbálja meg elérni és tájékoztatni a kisorsolt tartalék Pályázatot beküldő Játékost. A nyertes a nyereményét kizárólag a beküldött nyertes Pályázatban szereplő Visa vásárlást igazoló bizonylat teljes terjedelmében történő beküldését követően veheti át, melynek az első értesítést követő 10 napon belül kell megérkeznie. Postai cím: A4C Marketing Kft. (1461 Budapest, PF. 71.). A nyertes a lakcímét és a telefonszámát a szelvény beküldésével egyidejűleg köteles megküldeni Lebonyolító részére.

  Amennyiben a tartalék nyertes eredeti Visa kártyás vásárlást igazoló bizonylat az első értesítéstől számított 10 napon belül nem érkezik meg Lebonyolító részére vagy a nyertes egyéb okból nem jogosult a nyereményére (pl. nem rendelkezik magyarországi lakóhellyel, nem igazolja Játékban a legalább 500 Ft értékű Visa kártyás vásárlását, eltérőek a Pályázatban megadott adatok az eredeti vásárlási bizonylaton szereplő adatoktól), úgy a nyertes elveszti a nyereményre való jogosultságát és a sorrendben következő tartaléknyertes válik nyertessé és kap kiértesítést a nyertessé válásáról. A tartaléknyertes is a fent leírtak szerint kerül kiértesítésre.

  A nyertes és a tartaléknyertes Játékosok kötelesek együttműködni a Lebonyolítóval annak érdekében, hogy a nyeremény átadására legkésőbb a sorsolást követő 90 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező és Lebonyolító felelőssége nem állapítható meg. A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Játékosra nézve jogvesztő.

  A beküldött regisztrációk/bizonylatok/kártyás fizetés igazoló szelvények érvényességével kapcsolatban, vagy bármely más felmerülő vitás esetben a Szervező döntése az irányadó.

  A nyeremény átvétele csak abban az esetben történhet meg, amennyiben a nyertes előzetesen megküldte a nyertes Visa kártyás vásárlást igazoló bizonylat másolatát, annak érvényességét a Lebonyolító a Szervező jóváhagyásával visszaigazolta, valamint – a Szervező ilyen felhívása esetén - személyazonosságát érvényes hivatalos fényképes okmányokkal igazolta.

  Amennyiben a nyertes Játékos a postai úton megküldött nyereményét az egyszeri kézbesítést követően nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti.

  A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a hibás vagy nem valós regisztrációkat, pályázatokat küldő, nem szabályosan, nem a Játék szellemével összeegyeztethető módon, illetve nem a megengedett eszközökkel résztvevő, és így a maga számára jogtalan előnyöket szerző (például több e-mail címmel, telefonszámmal vesz részt a Játékban, csapatban játszik stb.) Játékosokat időszakosan vagy véglegesen kitiltsa a Játékból, továbbá számukra a nyeremény átadását megtagadni jogosult. A Szervező döntése a kizárás kérdésében végleges és az nem vitatható.

  Amennyiben a Játék időtartama alatt nem érkezik megfelelő számú érvényes Pályázat úgy a Szervező fenntartja a jogot, hogy az eredetileg meghirdetett nyereményeknél kevesebbet adjon át.

  A nem eredeti, megrongált, sérült, rosszul olvasható bizonylatokkal nem lehet részt venni a Játékban és az ezzel pályázó Játékos utólagosan kizárásra kerül. A szelvényen egyértelműen beazonosíthatónak kell lennie a Pályázatban megadott adatok mindegyikének, valamint a vásárlás összegének.

  Amennyiben a nyertes személyét illetően vita keletkezik, úgy a nyeremény juttatásának kérdésében, illetve a nyertes személyének meghatározásában a Szervező döntése végleges és nem vitatható.

  A Lebonyolító a Napi nyereményeket postai úton küldi el a Játékosok számára.

 15. Adók és közterhek:
 16. A nyereményekkel kapcsolatos bármely esetlegesen felmerülő egyéb adó és járulék megfizetését Szervező vállalja.

  A nyeremény átvételét követően a nyertes további követelést a Szervező felé nem támaszthat.

  A nyeremény átvételével és használatával járó egyéb költségek, például a nyeremény átvételi helyszínére történő utazási költségek a nyertest terhelik.

 17. Információ a Játékról:
 18. A hivatalos Játékszabály megtalálható a visa.hu/promociok/vbjatek oldalon.

  A Játék ideje alatt, illetve 2018. szeptember 30-ig a Lebonyolító információs e-mail címet (visa@a4c.hu) üzemeltet, melyen a megküldött megkeresések munkanapokon kerülnek megválaszolásra

  A Játék az akciós újságokban, áruházi posztereken, a Facebookon és a weblapokon kerül meghirdetésre. A hirdetésekben a nyeremények képei csak illusztrációk.

 19. Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok:
 20. Kezelt személyes adatok köre:

  A Szervező mint adatkezelő és a Lebonyolító a Játékhoz kapcsolódóan kizárólag a Játék lebonyolítása és a kapcsolódó számviteli megőrzési kötelezettségek teljesítése érdekében, az alábbiakban meghatározott adatokat kezeli: a beérkezett regisztrációk és Pályázatok alapján rögzítésre kerül a Játékos e-mail címe, vásárlásának (bizonylat) adatai, IP címe, Pályázat beérkezésének időpontja.

  A nyertes, tartaléknyertes által, a regisztráció során megadott vagy tartalék nyertes által e-mailben beküldött, illetve bemutatott érvényes dokumentumok alapján rögzítésre kerül a nyertes neve, lakcíme, telefonszáma, a Visa kártyás vásárlását igazoló szelvény fotója, valamint a nyeremény átadásához, a kapcsolattartáshoz, valamint az esetleges adók, más közterhek Szervező általi megfizetéséhez kapcsolódó esetleges további adatok.

  A beérkezett Pályázatok alapján szerzett adatok, információk bizalmasak, azokat az adatfeldolgozást végző alvállalkozó cégek, az A4C Marketing Kft. (1092 Budapest, Bakáts tér 2.) és az MMS Communications Hungary Kft. (1037 Budapest, Montevideo utca 10.) dolgozzák fel. A nyertesek esetében a nevük, telefonszámuk és lakcímük a Magyar Posta Zrt. (1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.) számára is átadásra kerül.

  Jelen Játék adatkezelője a Visa Europe Services, LLC. Egyesült Királyságbeli fióktelepe (1 Sheldon Square, London W2 6TT, Egyesült Királyság)

  Az adatkezelés jogalapja és célja:

  A Játékban résztvevő Játékosok a regisztrációjuk benyújtása során megadott hozzájárulásukkal tudomásul veszik és elfogadják a Játék hivatalos játékszabályát és adatvédelmi szabályzatát, valamint tudomásul veszik, hogy:

  1. az adatszolgáltatás önkéntes, az adatkezelés az adat átadásával megadott önkéntes hozzájárulásuk alapján történik, a Játékos a hozzájárulást az adatkezelés tekintetében a Játékban való részvétellel, a Pályázat(ok) beküldésével, illetve a személyes adatok önkéntes megadásával adja meg,
  2. adatkezelő a Játékosok személyi adatait és személyes jellegű információit díjmentesen használja fel a Játék lebonyolítása és dokumentálása céljára, a nyertes Játékos nevét és lakhelyének közigazgatási megnevezését nyilvánosságra hozza a visa.hu/promociok/vbjatek oldalon legkésőbb 2018. szeptember 30-ig,
  3. minden további a Játékban történő részvétel során megszerzett személyes adatot az adatkezelő és Lebonyolító a Játék lezárását követően, de legkésőbb 2018. szeptember 30-ig megsemmisítenek, azok marketing célokra nem kerülnek felhasználásra.
  4. A Szervező a nyertesek Pályázat beküldésekor megadott adatait, valamint a nyeremények kisorsolásával és átvételével kapcsolatos adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §-a alapján 2026. december 31-ig őrzi meg.

  Az adatkezelő szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik.

  Az adatok tárolása és az adatok biztonsága érdekében alkalmazott technikai és szervezési intézkedések leírása:

  A személyes adatait az Egyesült Királyság határain belül lévő szervereken tároljuk.

  A szervező megtesz minden észszerűen elvárható technikai óvintézkedést a tárolt adatok biztonságos és harmadik személy részéről hozzáférésmentes tárolása érdekében.

  A személyes adatok tárolásának IT biztonsági leírása, az adatbiztonság érdekében tett technikai és szervezési intézkedések: a mindekor érvényes adatkezelési irányelvben foglaltak szerint, mely az alábbi linken érhető el: https://www.visa.hu/privacy/

  Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok és jogorvoslati lehetőségek:

  A személyes adatai kezelésével kapcsolatban Önt az alábbi jogok illetik meg:

  a) hozzáféréshez való jog: Ön jogosult arra, hogy a szervezőtől tájékoztatást kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a jelen tájékoztatóban szereplő információkhoz hozzáférést kapjon.

  A szervező az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát kérésre az Ön rendelkezésére bocsátja. Az Ön által kért további másolatokért a szervező az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban bocsátjuk rendelkezésére, kivéve, ha másként kéri.

  b) helyesbítéshez való jog: Ön jogosult arra, hogy kérésére a szervező indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Ön jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

  c) törléshez való jog: Ön jogosult arra, hogy kérésére a szervező késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, a szervező pedig köteles arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

  - a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

  - amennyiben az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása és Ön azt visszavonja és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

  - Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

  - a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

  - a személyes adatokat a szervezőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

  A jelen c) pont szerinti fenti rendelkezések nem alkalmazandók, amennyiben (i) az a személyes adatok kezelését előíró, a szervezőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy (ii) az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

  d) adatkezelés korlátozásához való jog: Ön jogosult arra, hogy kérésére a szervező korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

  - Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a szervező ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

  - az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

  - a szervezőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

  - Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a szervező jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

  e) tiltakozáshoz való jog: Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben a szervező a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha a szervező bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Abban az esetben, ha az adatkezelésre jogi kötelezettség teljesítése érdekében kerül sor, a tiltakozáshoz való jog gyakorlása nem eredményezi a jelen tájékoztató szerinti adatkezelés megszüntetését.

  f) a fenti jogokkal kapcsolatos tájékoztatáshoz való jog: a szervező késedelem nélkül, de mindenféleképpen az Ön fenti a)-e) pontokban foglaltak szerinti kérelme beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az adatkezeléssel kapcsolatos körülményekről tömören, átláthatóan, közérthetően és világosan. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a szervező a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt.

  A tájékoztatás ingyenes. Ha az Ön kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a szervező, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre: i) észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy ii) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása a szervezőt terheli.

  A szervező minden olyan címzettet tájékoztat a fenti b)-d) pontban foglaltakról (azaz valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról), akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. A szervező Önt kérésére tájékoztatja e címzettekről.

  g) panasztételhez való jog: Ön jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha a megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése sérti az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletét (GDPR). A panasz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál tehető meg (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; www.naih.hu; ugyfelszolgalat@naih.hu).

  h) bírósághoz fordulás joga: Ön bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR-nak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR szerinti jogait. A szervezővel szembeni eljárást a szervező tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az Ön szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is.

  i) adathordozhatósághoz való jog: Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó és Ön által a szervező rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy a szervező ezt akadályozná. Ön jogosult továbbá arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a szervezőtől a személyes adatok másik adatkezelőhöz történő közvetlen továbbítását.

  Kapcsolat: A személyes adatai kezelésével kapcsolatban további tájékoztatás A4C Marketing Kft-től kérhető levélben (1092 Budapest, Bakáts tér 2.) vagy emailben (visa@a4c.hu). Kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, amiről jegyzőkönyvet kell felvenni. Amennyiben szóbeli tájékoztatást kér (pl. telefonon), a szervező részére igazolnia kell a személyazonosságát.

  Azok a Játékosok, akik töröltetni vagy módosítani kívánják adataikat az adatbázisban, ezt korlátozás és indokolás nélkül, valamint ingyenesen kérhetik a Játék ideje alatt, ill. ezt követően szeptember 30-ig a visa@a4c.hu e-mail címen, adattörlés tárggyal. A Játékos tudomásul veszi, hogy adatainak a Játék időtartama alatti törlése a Játékból való kizárását eredményezi, mivel Szervező az adatok hiányában nem tudja biztosítani a Játékos részvételét.

  Az adatok az adattulajdonos (Játékos) előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket.

  A Játék webszervere használ cookie-kat.

 21. Egyebek:
 22. A nyertesek kifejezetten egyetértenek azzal, hogy a Szervező jogosult e nyereményjátékkal, továbbá a termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatosan térítésmentesen felhasználni a médiában (beleértve az internetet is), a Szervező promóciós és reklámanyagaiban a felhasználó által feltüntetett utó- és vezetéknevet és a várost.

  A hirdetésekben a nyeremények képei csak illusztrációk. A Játék kommunikációs anyagaiban esetlegesen előforduló nyomtatási/elírási hibákért sem a Szervező, , sem a Lebonyolító, sem alvállalkozóik nem vállalnak felelősséget.

  A Játékban vállalkozások, cégek nem vehetnek részt!

  A nyeremény készpénzre át nem váltható és át nem ruházható.

  Az előírttól eltérő formátumú Pályázatok és vásárlási bizonylatok elbírálásának jogát a Szervező fenntartja.

  A Játék levelező szervere által elküldött valamennyi e-mail üzenetet kézbesítettnek kell tekinteni.

  A Szervező és a Játék lebonyolításában résztvevő cégek a nyeremény tekintetében minőségi felelősséget nem vállalnak, a nyertes ilyen igényét a vonatkozó jogszabályi keretek között a nyeremény forgalmazójával szemben érvényesítheti.

  A Játékban a Játékosnak olyan e-mail címet és telefonszámot kell használnia, illetve megadnia, amin a Játék ideje alatt értesíthető nyertességéről, és a nyeremény átvétele érdekében szükséges további teendőiről. Ezen felelősség a Játékosé, ebből fakadó problémákért a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

  A Szervező nem ajánlja a Játékban való részvételt harmadik személy által tulajdonolt telefonszám és e-mail cím megadásával. Amennyiben nem saját maga által regisztrált, tulajdonolt telefonszámot vagy e-mail címet vesz igénybe a Játékos, a Játék kezdete előtt kérje a jogosult hozzájárulását. A Játékkal kapcsolatos telefon és e-mail használat jogosultságából fakadó esetleges károkkal vagy vitákkal kapcsolatban Szervező, valamint a megbízásából eljáró ügynökség mindennemű felelősségét teljes mértékben kizárja. A Játékos által szolgáltatott valótlan, hiányos, megtévesztő, illetve téves adatokból származó esetleges károkért vagy jogvitákért a Szervezőt, valamint Lebonyolítót semminemű felelősség nem terheli.

  A részvételi szabályok bárminemű megsértése – akár a nyeremény átvételét követően is – a Játékból való kizárás következményét és esetleges jogi lépések megtételét vonja maga után. A Játékszabály megszegésével a Szervezőnek okozott kárért a Játékos teljes körű felelősséget vállal. A Szervező döntése a kizárás kérdésében végleges és az nem vitatható.

  Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (pl. számítógépes) manipulációt, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztalt, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból.

  Ha a Játékos a regisztrációja vagy a Pályázat beküldése közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

  Szervező és Lebonyolító kizárják a felelősségüket a Weboldal rajtuk kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a Weboldal nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesznek minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárják, illetve megszüntessék.

  A Szervező és a Lebonyolító kizárják a felelősségüket minden, a Weboldalt, online felületeket, illetve az azt működtető szervert ért külső támadások esetére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve a szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

  Szervező és Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal, illetve mindennemű kártérítési igényt kizár a Pályázat beküldésével kapcsolatban esetlegesen felmerülő technikai hibákért (hardware- vagy software-hibák, lassú számítógép vagy internetkapcsolat/elérhetőség, internet szolgáltatók hibája, szerver-, vagy szolgáltatói hiba, az internetes oldal bármely okból történő részbeni vagy teljes elérhetetlensége, hálózati túlterheltség, engedély nélküli emberi vagy nem emberi beavatkozás a Játékba, így különösen, de nem kizárólagosan jogosulatlan hamisítás, számítógép-kalózkodás, lopás, vírus) továbbá kizár minden kártalanítási, kártérítési igényt a Játék során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

  A postai kézbesítés elmaradásáért vagy késedelméért, valamint a kézbesítés/szállítás során (pl. a nyertes kártyás fizetést igazoló szelvény beküldésekor) keletkezett károkért és esetleges megsemmisülésért a Szervező és a Lebonyolító nem vállalnak felelősséget.

  A Szervező fenntartja magának a jogot ezen hivatalos részvételi feltételek megváltoztatására, amennyiben szükségesnek ítéli meg. A módosításokról a Játékosok a Weboldalon értesülhetnek.

  Budapest, 2018. június 15.

  Szervező

Aviso legal

I.- Información general.

La entidad mercantil Visa Europe Management Services Sucursal en España (en adelante VISA), provista de N.I.F W8264041H y con domicilio social en la calle Plaza Pablo Ruiz Picasso 1, Torre Picasso, Planta 17, 28020 Madrid en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico le informa que es una sociedad inscrita en el Registro Mercantil de MADRID, al folio 144 y siguientes del Tomo 31.768 General, HojaM-571633

VISA le informa que el acceso y uso de la página web https://visaeurope.es/VisaFIFA es de carácter promocional y está sujeta a las presentes condiciones de uso, por lo que le recomendamos que las lea atentamente cada vez que acceda al sitio Web. La presente página web va dirigida a personas mayores de 18 años.

Puede contactar con nosotros en relación a esta promoción a través de la siguiente dirección de correo electrónico: visa@tellevaarusia.com

II.- Limitación de responsabilidad.

VISA no puede garantizar que la página web se encuentre en todo momento disponible. Asimismo, no se hace responsable de los daños y perjuicios directos o indirectos derivados del uso de la misma, incluidos los daños a sistemas informáticos que pudieran ocasionarse ni garantiza la ausencia de virus u otros elementos lesivos. En todo momento usted se compromete a utilizar la página web de conformidad con la ley, el presente aviso legal, la moral, las buenas costumbres generalmente aceptadas y el orden público.

III.- Propiedad Intelectual e Industrial.

Los derechos sobre los contenidos de la web pertenecen a VISA estando en todo caso protegidos por la legislación en materia de Propiedad Industrial e Intelectual. Las marcas comerciales y otras que se usen en la web están protegidas y son propiedad de Visa Europe Management Services, o en su caso, de terceros colaboradores que participan en la promoción.

Marzo 2018

VOLVER